O firmě

Z historie společnosti

Firma vznikla v r. 1992 nejdříve jako obchodní zastoupení, formou kanceláře, v rámci druhé největší rakouské firmy na dodávky stájových technologií Brunnthaller GmbH Co.KG. Tato firma s dlouholetou tradicí ve výrobě a prodeji stájových technologií a technologického zařízení zejména pro farmy v Rakousku a v Německu tak vytvořila podmínky pro realizaci svých obchodních záměrů v ČR a SR.

Růst na českém trhu

Se zvyšujícím se počtem partnerů z řad zákazníků význam firmy na českém trhu postupně narůstal a zvyšoval se i počet partnerů z řad výrobců a dodavatelů, a to jak tuzemských tak zahraničních. Česká filiálka mateřské firmy se tak stávala stále více samostatnou jednotkou.V roce 1993 byla založena Brunnthaller - CS s. r. o. jako dceřiná jednotka mateřské firmy. V roce 1998-99 byla ukončena činnost mateřské firmy v Rakousku a dceřiná společnost se stala zcela samostatnou českou firmou. Vzhledem k tradici byla ponechána původní značka i logo firmy.V roce 2002 byla odkoupena všechna práva na značku a majetek z rakouských rukou a firma se stala rodinnou českou firmou.

Rozšíření výroby

V současné době firma  zabezpečuje pro své zákazníky komplexní služby v oblasti realizace technologických linek pro mechanizaci prací v živočišné výrobě. Ale nejen pro tradiční obory, kterými jsou farmy pro chov skotu a prasat, ale také zařízení a vybavení pro stáje koní, drůbežárny a v několika případech i zařízení a vybavení potravinářských, krmivářských a zpracovatelských závodů jako jsou dopravníky a dopravní cesty nebo vzduchotechnika.

Špičková zahraniční technologie

Firma disponuje vlastní projekcí a základní výrobou, zároveň spolupracuje s renomovanými projekčními kancelářemi v Pardubicích a Třebíči. Servisní a logistické služby umožňují poskytovat zákazníkům pomoc nepřetržitě dle jejich potřeb. Technologické a technické skupiny pracovníků zajišťují skloubení tuzemských výrobků se špičkovými komponenty dováženými od renomovaných výrobců z Francie,  Dánska, Holandska a Německa.

Pronikání na zahraniční trhy

Firma exportuje zejména do Rakouska, Německa, Slovinska, Maďarska ,Slovenska. Od roku 2006 byly zahájeny dodávky do Ruské federace a nově se firma pokouší proniknout na trh Litvy a Ukrajiny.

Brunnthaller - CS, s.r.o. 

Pardubická 1453

535 01  Přelouč

Telefon: +420 466 955 399
Fax:        +420 466 955 440 

www: www.brunnthaller.com
E-mail:
info@brunnthaller.com

                 

        Obchodní zástupci

E-SHOP