Služby

Nabízíme

  • Kompletní dodávku technologií pro všechny druhy stájí

Prasata

·       Dodávka technologie vč. stavby

·       Přestavba stávajících objektů na stáje pro prasata

·       Kompletní řešení dílčích částí stáje (ventilace, krmení, ustájení, napájení)

Skot

·       Dodávka technologie vč. stavby

·       Přestavba stávajících objektů na stáje pro skot

·       Kompletní řešení dílčích částí stáje (ventilace, krmení, ustájení, napájení)

·       Řešení pastvinného ustájení zvířat

Koně

·       Dodávka technologie vč. stavby

·       Přestavba stávajících objektů na stáje pro koně

·       Kompletní řešení dílčích částí stáje (ventilace, krmení, ustájení, napájení)

·       Řešení pastvinného ustájení zvířat

  • Projektová činnost

  • Poradenská činnost

·       Studie investic a studie proveditelnosti investičních záměrů po vstupu do EU

·       Kompletní projektová dokumentace

  • Kovovýroba

·       Zakázková výroba dle požadavků zákazníka

Brunnthaller - CS, s.r.o. 

Pardubická 1453

535 01  Přelouč

Telefon: +420 466 955 399
Fax:        +420 466 955 440 

www: www.brunnthaller.com
E-mail:
info@brunnthaller.com

                 

        Obchodní zástupci

E-SHOP