SALES LOCATIONS
CERTIFICATE

 

          Creditworthy

         ,,SOLIDITET"

   

  

Rozvoj spolupráce s Kyjevskou agrární univerzitou

Vedení naší společnosti bylo přijato novým rektorem Kyjevské agrární univerzity a byl podepsán protokol o vzájemné spolupráci do roku 2016. V rámci spolupráce studenti Kyjevské agrární univerzity vykonávají praxi v České republice zaměřenou na technologické vybavení stájí pro skot a prasata. Zároveň byl podepsán kontrakt na výstavbu výukové technologické stáje v areálu Univerzity Kyjev.
 

Brunnthaller - CS, s.r.o. 

Pardubická 1453

535 01  Přelouč

Telefon: +420 466 955 399
Fax:        +420 466 955 440

SPECIAL OFFERS