Separátor - Šnekový odlučovač tekuté složky

  • Vysoce efektivní odlučování s velkou účinností (lze separovat tekutiny již od 1% sušiny)
  • Velký hodinový výkon zařízení
  • Nepřetržitý kontinuální proces
  • Odloučení tekutých složek s vysokým efektem
  • Nižší nároky na objem skladových prostor -> snížení nákladů na skladování odpadů
  • Jednoduchá doprava a skladování tekutých složek (fugátů)
  • Recyklace pevných částí, zachycování vlákniny
  • Nízká hladina zvuku při provozu
  • Nízké energetické náklady
  • Snížení zatížení životního prostředí tekutými odpady
Komunikace s firmou Brunnthaller

Brunnthaller - CS, s.r.o. 

Pardubická 1453

535 01  Přelouč

Telefon: +420 466 955 399
Fax:        +420 466 955 440 

www: www.brunnthaller.com
E-mail:
info@brunnthaller.com

                 

        Obchodní zástupci

E-SHOP